Програма "Европа"

Програма "Европа" финансира неправителствени организации, които насърчават партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт. Референтните документи са: „Европа 2020” на Европейския съюз, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и стратегията на РБ „Европа 2020: Национална програма за реформи”.

Приоритетните области на програмата са:

Приоритетна област 1

Подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата

Приоритетна област 2

Подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града

Приоритетна област 3

Насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт

За девета поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма Европа. Приоритетите на Програма Европа за 2017 г. са свързани със стратегията „Европа 2020”, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, както и за реализиране на дейности в София като домакин на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

През 2017 г. проектни предложения ще се приемат от 16 януари до 16 февруари. Документите за кандидатстване ще можете да намерите на електронната страница на Програма Европа.

 

 

Моля почакайте...