Нови публики за Общински културен институт "Искър"

Представяме ви анкетата на сдружение "Нови публики" по проект "Нови публики за Общински културен институт Искър" подкрепен от програма Европа на Столична община. Целта на проекта е да проучи и анализира културното съдържание и публиките на ОКИ „Искър“ и още:  

 

·        да осъвремени подхода за представяне и популяризиране на предлаганото културно съдържание;

·        да подкрепи развитието на потенциала на пространството и да го представи сред широката градска общественост;

·        да разкрие допълнителните му възможности  като интересно културно средище;

·        да създаде работещи и устойчиви тристранни отношения между ОКИ „Искър“, районните училища/читалища и общината;


Ще сме ви особено благодарни ако отделите няколко минути и се включите в нашето кратко проучване, свързано с нуждата на културните оператори от нови места за провеждане на събития и ангажирането с нови публики и достъп до култура.

Анкетата се попълва онлайн ТУК 


Благодарим Ви!
Деница Езекиева и Милена Димитрова
сдружение "Нови Публики"

 

Моля почакайте...