НАЦИОНАЛEН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”

През 2017 г. Дирекция „Култура” на Столична община провежда 11-то издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”.
Стихове се приемат до 20 май, включително.
Конкурсът е анонимен и на свободна тема.
Право на участие имат автори на възраст над 18 години.
Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения.
Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка). Авторите до 25 г. възраст следва да поставят знак „25” на големия плик.
Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите, а резултатите ще бъдат обявени през месец юни.

Награди:
Първа награда – 800 лв. и малка пластика
Втора награда – 500 лв.
Трета награда – 300 лв.
Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.

Краен срок за изпращане на творбите – 20 май 2017 г., включително, (важи датата на пощенското клеймо) на адрес: София 1000, пл. „Славейков” № 4, Столична община – Дирекция „Култура”, за конкурса „В полите на Витоша”.
Материали не се връщат.
За допълнителна информация: тел. 02/ 987 06 39.

Моля почакайте...