Конкурс за детска приказка

Дирекция “Култура” на Столична община организира шесто издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”.

Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от четирите екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка).

Н А Г Р А Д И (за двете възрастови групи):

Първа награда – лаптоп
Втора награда – таблет
Трета награда – таблет
Поощрение – книги

Награждаването на победителите и представянето на сборника с приказките им ще се състои през първата половина на 2017 г.

Творби ще се приемат до 20 декември 2016 г., включително, до 17.00 ч. в Деловодството на Дирекция “Култура” или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо) на адрес:

София 1000
пл. “Славейков” №4
Дирекция “Култура”
За конкурса “Ще ти разкажа приказка”

Материали не се връщат.

Телефон за информация:

02 986 22 78 – Дирекция „Култура

Моля почакайте...