„Книжка за София“ за хора с интелектуални затруднения

Фондация "Светът на Мария" представи "Книжка за София", която обединява деветнадесет забележителности на столицата с основни факти и местоположение, в това число ключови обществени сгради и опростена карта на града. Текстът позволява хора с интелектуални затруднения самостоятелно да разглеждат, четат и разбират изданието.

"Книжка за София" се разпространява безплатно. Можете да заявите желания от Вас брой книжки на имейл: Sonya@mariasworld.org, тел.: 0882 663 665.

Моля почакайте...